Spring til indhold
Luk

Time- og fagfordelingen

Et 3-årigt MGK forløb består som udgangspunkt af 300 lektioner á 45 minutter pr. skoleår.

Hvis eleven ønsker at strække MGK forløbet i 4 eller 5 år, tilrettes det samlede timetal under hensyntagen til dette, dog således, at den enkelte ikke har krav på mere end 900 lektioner i det samlede MGK forløb.

Et normalt elevårsværk fordeles således:
‐ Instrumental fagblok 70 lektioner (Hovedfag og bifag mv., heraf hovedfag dog mindst 48 lektioner)
‐ Teoretisk fagblok 90 lektioner.
‐ Praktisk fagblok 120 lektioner.
‐ Valgfagsblok 20 lektioner.

En lektion er 45 min.

Der kan være en vis variaton inden for linjerne.

MGK ledelsen kan efter ansøgning fra eleven og efter MGK ledelsens vurdering øge timetallet indenfor de discipliner, hvor det skønnes nødvendigt for at eleven kan bestå optagelsesprøven.

Hvis en elev ønsker at strække sit MGK forløb længere end 3 år, skal eleven tilkendegive dette allerede ved MGK forløbets start. Det gælder også, hvis MGK forløbet ønskes i tilknytning til en gymnasial ungdomsuddannelse.

MGK ledelsen kan, efter ansøgning fra eleven, fordele det samlede timetal indenfor de discipliner, hvor det skønnes nødvendigt.